Wat willen we weten?

 • Wie of wat waren de baas? Was dat maar een persoon of waren het er meer?
 • Waarom bouwden ze toen veel torens?
 • Waarom waren torens zo belangrijk? Hoe kwamen ze op het idee om torens van steen te bouwen in plaats van hout?
 • Hoe kon je het beste sterke, stevige gebouwen bouwen?
 • Welke bekende ziektes heersten toen? Hoe kwam het dat er zo veel mensen hieraan dood gingen? Hadden ze toen ook medicijnen? En hoe overleefden ze zo’n erge ziekte? Waar kwamen die ziektes vandaan?
 • Waarom kwamen ridders meestal uit rijke families?
 • Waarom moest je vanaf je 7e al trainen om een ridder te worden?
 • Hoe was het onderwijs toen geregeld?
 • Hoe straften ze in de (late) Middeleeuwen?
 • Hoe zat het met trouwen? Waarom moest dat soms zo vroeg?
 • In wat voor huizen woonden de normale mensen toen?
 • Hoe waren wegen geregeld? Wie legde ze aan en wie onderhield ze?
 • Hoeveel mensen woonden er in een kasteel?
 • Hoe ging de handel in laat middeleeuwse steden? Wat werd er allemaal verkocht en gekocht?
 • Verschilden steden van elkaar veel? En steden en dorpen?
 • Waarom verdeelden Middeleeuwse heren hun land over edelen?
 • Waren alle mensen gelijk toen? Leefden ze gelijk?