Thema Middeleeuwen

Dit weten wij al:

 • Er waren kastelen met ophaalbruggen, er lag namelijk water rond het kasteel ter bescherming;
 • Ze hadden zwaarden;
 • Ze vochten heel vaak, soms tegen verraders;
 • Ze gebruikten paarden zodat ze niet hoeven te lopen, om mee te vechten of als eten;
 • Ze droegen een helm en schild om zich te beschermen;
 • Ze hadden een stormram, daarmee rammen ze grote poorten en deuren open;
 • Ze hadden heel veel verschillende soorten helmen, voor boogschutters, voor ridders, en voor nog veel meer mensen;
 • De middeleeuwen zijn verdeeld in verschillende stukken;
 • Ze droegen toen al leren kleding;
 • Ze gebruikten een strop om mensen op te hangen, dat was een straf als mensen echt iets heel ergs hadden gedaan;
 • Ze hadden toen een spinnewiel, dat gebruikte ze om kleding van te maken;
 • Ze hadden ook een hoes om hun zwaard te beschermen;
 • Ze hadden toen maliënkolders, dat was een shirt of handschoen van kleine ijzeren ringetjes. Ze droegen dat ter bescherming;
 • Ridders droegen vroeger een harnas, dat was een pak van metaal dat je beschermde tegen pijlen en zwaarden;
 • Ze bouwden toen ook al schepen. Ze gingen daarmee naar andere gebieden om aan te vallen of om te handelen in spullen, bijvoorbeeld zwaarden of voedsel;
 • Ze gebruikten een katapult om andere kastelen te veroveren;
 • Ze hielden toernooien om te kijken wie het beste kon vechten (als ridder). Ze gingen ook zwaardvechten, maar meestal gingen de mensen niet dood;
 • Niet alle ridders hoorden bij elkaar, het was dus anders als bij de Romeinen;
 • Ze hadden toen nog geen elektriciteit.

 

Dit willen we weten:

 • In hoeveel landen zijn er ridders geweest?
 • Hoe zorgden ze voor hun zieken? Hadden ze al ziekenhuizen? (Davey, Kayla, Emir & Sherin)
 • Welke talen spraken ze toen?
 • Wanneer waren de Middeleeuwen? Was dit voor of na de Romeinen? (Narischa, Thymo, Justin & Mejhemin)
 • Wat voor winkels hadden ze allemaal en hoe ging dat dan? (Joey, Mareno, Wiktoria & Marit)
 • Hadden ze stenen wegen?
 • Wat aten ze? (Ian, Cihan, Ebru & Yasmin)
 • Werken de Romeinen en de Ridders samen?
 • Hadden ze knechten? En slaven?
 • Waren er meer dieren die ze gebruikten?
 • Hoe zag een echte ridder er uit?
 • Wat deden de kinderen en de vrouwen?
 • Wat voor werk deden ze?
 • Hadden ze toen ook boeken en schriften?
 • Hadden ze ook potloden en pennen?
 • Hadden ze toen ook klokken? Hoe wisten ze hoe laat het was?
 • Hoe ging de ophaalbrug omhoog? (Cameron, Bergin, Bartek, Lindsy & Lisa)
 • Hoe zagen de kastelen er uit? (Cameron, Bergin, Bartek, Lindsy & Lisa)
 • Hoeveel ridders waren er toen? Waren dit er meer of minder dan de Romeinen?
 • Wie waren de vijanden van de ridders?
 • Wanneer bestonden er geen ridders meer?
 • Wat voor kleren droegen ze en hoe zagen ze er uit?
 • Wat voor tactieken gebruikten ze om te vechten?
 • Welke landen bestonden er toen allemaal?
 • Hoe hielden de mensen zich in de Middeleeuwen schoon?

 

Zo willen wij antwoorden gaan vinden op onze vragen:

 • We kunnen dingen opzoeken in woordenboeken.
 • We kunnen foto’s heel goed gaan bekijken om te zien hoe het was in de Middeleeuwen.
 • We kunnen naar een museum gaan.
 • We kunnen video’s heel goed gaan bekijken en heel goed luisteren om dingen te leren over de Middeleeuwen.
 • We kunnen de geschiedenisboeken uit de klas heel goed gaan bestuderen om dingen te leren over de Middeleeuwen.
 • We kunnen naar de bibliotheek gaan om te kijken of ze boeken over de Middeleeuwen hebben.
 • We kunnen zoeken naar boeken over de Middeleeuwen in de boekenkasten hier op school.
 • Iedereen kan thuis zoeken naar boeken over de Middeleeuwen.
 • We zouden naar plekken kunnen gaan waar de Middeleeuwen vroeger waren.
 • We kunnen Google Maps gebruiken om te laten zien waar belangrijke dingen uit de Middeleeuwen staan of stonden.
 • We kunnen iemand die veel verstand heeft van de Middeleeuwen vragen of hij of zij dingen in onze klas komt vertellen.
 • We kunnen vragen of een archeoloog ons dingen kan vertellen en/of laten zien over de Middeleeuwen.
 • We kunnen het nieuws in de gaten houden over informatie over de Middeleeuwen.
 • We kunnen programma’s op de tv in de gaten houden over informatie over de Middeleeuwen.
 • Meneer Joost kan ook een aantal dingen vertellen over de Middeleeuwen.

Geef een reactie