7: onze vragen

Wat weten we al?

 • In het Romeinse rijk woonden veel verschillende volken.
 • De maanden Juli en Augustus zijn vernoemd naar de Romeinse keizers.
 • Augustulus was de laatste Romeinse keizer, hij werd keizer in 475 na Christus.
 • Het Romeinse rijk kreeg het te druk met allerlei volken die in opstand kwamen. Dat kon het Romeinse leger niet aan.
 • Het ging steeds slechter met het Romeinse rijk, het viel uiteindelijk uit elkaar.
 • De vader van Augustulus werd vermoord en Augustulus werd gevangen genomen door Odoaker.
 • Odoaker werd koning van Italië, maar ging niet in Rome wonen. Door te weinig geld en aandacht ging het steeds slechter met Rome: gebouwen en wegen gingen kapot, mensen waren niet meer veilig.
 • Na de val van het Romeinse rijk was er geen vrede en rust in de gebieden.
 • Het Romeinse geld was niks meer waard.
 • Het Romeinse rijk viel uit elkaar in kleine gebieden voor allerlei stammen.
 • De Hunnen kwamen er aan! Zij vernielden veel gebouwen en vermoorden mensen.
 • De Hunnen waren een volk uit Azië.
 • Veel Germaanse stammen waren bang voor de Hunnen en vluchten. Al die stammen die verhuisden zorgde voor een volksverhuizing.
 • Na de Romeinse tijd begonnen de Middeleeuwen.
 • Karel de Grote had na een tijdje een groot rijk.
 • Karel de Grote was in gevecht met de Saksen. Pas na 30 jaar gaven de Saksen zich over.

 

Wat willen we weten?

 • Waarom heeft Odoaker Augustulus niet vermoord?
 • Bestond toen het Joodse geloof al en waren er dus al Joden?
 • Wat gebeurde er met Odoaker?
 • Waarom ging Odoaker niet in Rome wonen?
 • Wat is er met de Hunnen gebeurd? Waar zijn ze naar toe gegaan?
 • Wat is het verschil tussen het Romeinse rijk en het rijk van Karel de Grote?
 • Hoe is het Christendom zo beroemd en groot geworden? Hoe is het Christendom zo machtig geworden?
 • Wie was/is de leider van het Christendom?
 • Wie bepaalde(n) hoe de Christenen hun goed moesten eren en zo ja, waarom dan die persoon?
 • Hoe eren de Christenen hun god? Hoe zat het Christendom uit elkaar?
 • Wie was Karel de Grote? Waar kwam hij vandaan?
 • Wat was het verschil tussen het rijk van Karel de Grote en de tijd daar voor?
 • Hoe kwam Karel de Grote aan zo’n groot rijk? Waarom wilde hij zo’n groot rijk?
 • Hoe groot was het rijk van Karel de Grote?
 • Wat hebben Rome, de Franken en Frankrijk met elkaar te maken?
 • Waren er ook mensen die het niet eens waren met Karel de Grote? Die vijand waren van Karel de Grote?
 • Wat gebeurde er na de dood van Karel de Grote?